Úvod / Produkty / Odsávací a filtrační systémy / Centrální odlučovací zařízení řady FOA-C

Centrální odlučovací zařízení řady FOA-C

Odsávací zařízení řady FOA-CVyužití zařízení FOA-C, je určeno odsátí a separaci aerosolu tj. látky rozptýlené do vzduchu. Odloučit z takto znečištěného vzduchu mastné kapaliny nebo přímo olej.

Především tam, kde se k chlazení a mazání používají kapaliny vháněné do pracovního prostoru stroje pod velkým tlakem a jsou rozstřikovány otáčejícím se obrobkem u soustruhů nebo nástrojem u frézování.

Obdobná problematika šíření aerosolů bývá i v technologii broušení všeho druhu, ale i v tváření. Ve výrobních procesech je nutné brát v úvahu skutečnost, že mnohé technologie nejsou krytované a vzniklý aerosol je i značně kontaminován pevnými částicemi.

Přefiltrovaný vzduch se vrací zpět do výrobních prostor, případně je směrovaný vzduchotechnickým rozvodem na požadované pozice.

 • Centrální odsávací zařízení, instalace u strojních zařízení, případně do blízkého okolí
 • Použití na separaci emulzní a olejové mlhy. Velký počet odsávacích pozic.
 • CNC obrábění, vrtání, broušení, frézování. Velká obráběcí centra, skupiny strojů.
 • Separované látky se vrací zpět do strojního zařízení
 • El. ovládací panel součástí zařízení

Technické údaje/typ FOA-C 25 FOA-C 35 FOA-C 55
Objemový průtok [Max.] 3000 m3/hod 4000 m3/hod 6000 m3/hod
El. příkon 1,1 – 2,2 kW 2,2 – 3,0 kW 3,0 – 5,5 kW
Filtrace 3 – 4 stupně 3 – 4 stupně 3 – 4 stupně
Stupeň zachycení až 99,8% až 99,8% až 99,8%
El.ovládací skříň součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení

Odsávací zařízení řady FOA-C

Systémové specifikace

 • Odsávací zařízení, modulová skladba dle potřeb výkonu
 • Skladba a velikost filtračních elementů dle zatížení zařízení
 • El. jistící a ovládací skříň součástí zařízení, případně modul dálkového spouštění
 • Odsávací potrubní vedení, přírubové spoje, oleji odolné pryžové těsnění, tvarovky a regulační uzávěry
 • Flexibilní oleji odolné sací hadice, odsávací přípravky
 • Závěsová a instalační technika
Telefon
+420 541 211 537